Aktualności
adres szkoły Nasi dobroczyńcy Wyjazdy edukacyjne Szkoła po powodzi aktualności aktualności

Tygodniowy rozkład zajęć w roku szkolnym 2015/2016

Kliknij na obrazek, aby pobrać plan zajęć (plik pdf).

Uwaga uczniowie klas pierwszych!!!

Komplety podręczników dla klas pierwszych będą wypożyczane w dniach 1-2 września w godzinach 7.00-13.00. Prosimy rodziców wraz z uczniami o przybycie do biblioteki szkolnej w celu odebrania podręczników i podpisania stosownego regulaminu.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Inauguracja roku szkolnego rozpocznie się 1 września 2015 r. Mszą Świętą w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski i Św. Jana Kantego o godz. 8.00. Po Mszy o godz. 9.00 uczniowie zbierają się na sali gimnastycznej gimnazjum na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz zaproszonych gości.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Posiedzenie Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 odbędzie się 27 sierpnia (czwartek) o godzinie 9.00 w sali nr 20.

Terminy egzaminów poprawkowych

Wtorek 25 sierpnia 2015r. godz. 9.00 - biologia, chemia, fizyka.

Środa 26 sierpnia 2015r. godz. 9.00 - j. niemiecki.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Podręczniki, zeszyty ćwiczeń oraz inne niezbędne materiały edukacyjne dla klasy I gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 będą zakupione przez szkołę w ramach dotacji ministerialnej i wypożyczone uczniom we wrześniu.

Działania naszych uczniów na rzecz mieszkańców

W dniu 28.03.2015 roku nasi uczniowie - Kacper Burek i Monika Kołacz, przeprowadzili w okolicy badanie którego temat brzmiał "Miejsca młodych i nie tylko. Czy nasza okolica jest atrakcyjna?". Projekt jest częścią rekrutacji do XXI kadencji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Badanie to miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie "Czy nasza okolica jest atrakcyjna?" i połączone było z podjęciem szeregu działań dążących do poprawy warunków życia w okolicy. Uczniowie rozmawiali z mieszkańcami Nadbrzezia, na tematy bliskie ich sercu. Do rozmowy udało się zaprosić pana Marka Kwitka - posła na Sejm RP, radnego miasta Sandomierza pana Piotra Chojnackiego oraz pana Wojciecha Dumina - dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury. To całe przedsięwzięcie pozwoliło nie tylko poznać różne opinie i oczekiwania mieszkańców, ale pomogło uzyskać ważne informacje, jakie zmiany są konieczne na tym terenie. Na ich podstawie uczniowie sformułowali wnioski i zaproponowali działania dzięki którym uatrakcyjnią naszą okolicę. Jako przyszli posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży wykazali się zaangażowaniem, inicjatywą i wytrwałością w swoich działaniach.

Nasze Gimnazjum "Twój drugi Dom"

Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów jest placówką nowoczesną, doskonale zorganizowaną i bezpieczną. Niezwykle istotnym atutem placówki jest miła, przyjazna i rodzinna atmosfera panująca w naszej niewielkiej szkole położonej w bezpiecznej okolicy przy ul. Flisaków 30. Placówka posiada znaczące osiągnięcia zarówno dydaktyczne jak i w pracy wychowawczej, a jej pozycja na rynku usług związanych z nauczaniem jest bardzo dobrze oceniana przez rodziców naszych podopiecznych.

Najważniejsze atuty naszej szkoły:

 • wyniki egzaminu gimnazjalnego przewyższają każdorazowo średnią krajową i województwa, według EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) jesteśmy tzw. Szkołą Sukcesu czyli szkołą o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania - nasi absolwenci są wzorowo przygotowani do nowego ponadgimnazjalnego etapu edukacji,
 • skuteczna komunikacja z rodzicami poprzez internetowy dziennik lekcyjny: mobireg.pl,
 • bardzo duży nacisk kładziemy na dyscyplinę i porządek, obiekt jest monitorowany wizyjnie oraz posiada całodobowy system nadzoru,
 • nauczane są dwa języki obce w systemie zajęć obowiązkowych: język angielski – 3 lub 2 godziny tygodniowo i język niemiecki – 2 lub 3 godziny tygodniowo,
 • szkoła posiada 9 doskonale wyposażonych klasopracowni w tym nowoczesną, pracownię komputerową oraz centrum multimedialne (wszystkie pracownie wyposażone są w tablice interaktywne),
 • podczas zajęć w-f uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz siłowni,
 • oferujemy szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań,
 • na terenie placówki funkcjonuje gabinet pedagoga i psychologa czynny przez wszystkie dni tygodnia, gabinet higienistki oraz stołówka szkolna,
 • zapewniamy przychylny i wyrozumiały stosunek do problemów w nauce oraz pomoc nauczycieli i rówieśników w ich rozwiązywaniu,
 • organizujemy wiele ciekawych wycieczek szkolnych (m. in. wyjazdy do teatru, kina, muzeum, zielone szkoły, itp.),
 • jesteśmy otwarci na kreatywność i twórcze działania uczniów podczas organizacji licznych imprez szkolnych.

Serdecznie zapraszamy.

Nasi kandydaci na XXI kadencję Sejmu Dzieci i Młodzieży

Dwoje naszych uczniów z kl. 3 c Kacper Burek i Monika Kołacz wzięło udział w ogólnopolskiej akcji wyłaniającej kandydatów na XXI Kadencję Sejmu Dzieci i Młodzieży.

P.S. Trzymamy za was kciuki, życząc jednocześnie twórczych pomysłów i wytrwałości w ich realizacji.

PODZIĘKOWANIA OD HOSPICJUM

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć.

IV EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ NA RZECZ HOSPICJUM IM. MAŁEGO KSIĘCIA W LUBLINIE

Działalność charytatywna uczy wrażliwości na potrzeby innych, rozwija uczucie empatii, kształtuje pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich akcjach, dlatego też 2-go grudnia 2014 roku podczas zebrania z rodzicami, młodzież pod kierunkiem pani Doroty Drobiazg, Gabrieli Nowińskiej – Grad oraz ks. Rafała Chody, zorganizowała kolejną, już czwartą akcję charytatywną pod niezmiennym hasłem "MIEJ SERCE DLA INNYCH" na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Jak co roku, nasze przedsięwzięcie przyjęło formę kiermaszu, na którym sprzedawane były pyszne placki przygotowane przez dzieci i ich rodziców. Następnego dnia, tj. 3 grudnia uczniowie kontynuowali słodką sprzedaż dla swoich rówieśników oraz pracowników szkoły. Równocześnie akcja prowadzona była w parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Jana Kantego w Sandomierzu, na terenie której to znajduje się szkoła.

Uzbierana kwota przerosła nasze oczekiwania, gdyż tegoroczna zbiórka znacznie przekroczyła dotychczasowy dochód. W szkole zebraliśmy 1538zł natomiast w parafii kolejne 977zł, co dało łączną kwotę 2515zł. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy oraz zachęcamy do udziału w przyszłorocznej akcji.

Konkursy z języka angielskiego

27-go października 2014r. przeprowadzony został I Szkolny Konkurs Poezji Angielskiej. Jego celem była prezentacja umiejętności językowych, recytatorskich i aktorskich młodzieży gimnazjalnej uczącej się języka angielskiego. Zadaniem uczestników było przygotowanie dwóch krótkich wierszy lub jednego dłuższego poematu ze zbioru "100 Best Poems for Children" pod redakcją Rogera McGougha.

Komisja artysztyczna w składzie Paulina Jarosz i Adrianna Piskorska przyznała następujące nagrody:

I miejsce - Jan Warych z kl. Ib
II miejsce - Marek Wiktorski z kl. Ib
III miejsce - Marcel Majewski z kl. Ia.


W dniu 14-go listopada 2014r. w Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu odbył się I Międzyszkolny Konkurs Poezji Angielskiej, w którym brało udział 13-tu uczniów. Naszą szkołę reprezentowali: Marek Wiktorski (kl. Ib) - I miejsce, Dominika Mazur (kl. IIIc) - wyróżnienie oraz Jan Warych (kl. Ib).

Dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursów.

W dniach 12 – 28 listopada na terenie naszej szkoły trwa akcja
MIKOŁAJ DLA POLSKICH DZIECI NA LITWIE.

Już po raz kolejny wśród uczniów sandomierskich szkół została ogłoszona akcja pod hasłem „Mikołaj dla polskich dzieci na Litwie”. Celem jej jest zebranie upominków do mikołajkowych paczek dla dzieci w wieku od 9 do 19 lat pochodzących z polskich rodzin. Mile widziane będą:

Upominki dla koleżanek i kolegów z Litwy można składać do dnia 28 listopada w bibliotece szkolnej.

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w akcji!

Konkurs "Zachowaj Trzeźwy Umysł"

Laureatkami ogólnopolskiego konkursu organizowanego w ramach kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" zostały dwie uczennice naszej szkoły: MICHALINA WOJNA kl. 3a i KAROLINA BURDZY (absolwentka SP 1) kl. 1c. Szkolnymi opiekunami konkursu były p. Agata Frydryk i p. Iwona Niżyńska, które jak co roku włączają się w promocję kampanii. Zachowaj Trzeźwy Umysł to najdłuższa stażem ogólnopolska kampania profilaktyczna. Od 2000 roku zachęca dzieci i młodzież w całej Polsce do aktywnego spędzania czasu. Pokazujemy im sportowe i artystyczne alternatywy, nagradzając najciekawsze prace plastyczne i literackie oraz poszukując młodych mistrzów. W ramach kampanii odbywają się dwa konkursy indywidualne dla uczniów szkół podstawowych i trzy dla gimnazjalistów. Dzieci i młodzież w 2014 roku zmierzyli się z tematem spędzania wolnego czasu – ich zadaniem było opisanie lub narysowanie tego tematu.

Gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły w konkursie.

Samorząd Uczniowski - już wybrany

Społeczność uczniowska naszej szkoły w dniu 30 września br. obchodziła święto demokracji - wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Działalność Samorządu Uczniowskiego wpływa pozytywnie na relacje panujące w naszej szkole. Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów gotowych do pracy w SU.

Nowy skład SU znajdziesz tutaj.

IV Diecezjalny Konkurs Poezji Śpiewanej „Poezja – śpiew duszy...”

Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Placówki zgłaszają laureatów szkolnych eliminacji konkursu do 15 kwietnia 2015r. przesyłając kartę zgłoszeniową na adres: Gimnazjum nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów, ul. Flisaków 30, 27- 600 Sandomierz.

WAŻNA INFORMACJA: Diecezjalne eliminacje konkursu odbędą się 8 maja 2015 r. o godz. 10.30 Centrum Kultury i Rekreacji w Sandomierzu, ul. Portowa 24.

Kliknij na obrazek aby pobrać kartę zgłoszenia (plik pdf).

Sprzątanie Świata 2014

Tradycyjnie od wielu lat włączamy się w akcję Sprzątania Świata. Porządkujemy nie tylko tereny wokół szkoły, własne podwórka, ale i piękne zakątki w których chętnie odpoczywamy. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem: „Turysto! Szanuj środowisko!”. Młodzież chętnie angażuje się w różnego typu akcje i w tym przypadku nie było inaczej, pod opieką nauczycieli uczniowie ruszyli w teren. Zachęcamy wszystkich do inicjowania lokalnych "porządków" na terenie całej Polski w ciągu całego roku, bo warto żyć w czystym środowisku.

Deutsch Wagen Tour w naszej szkole

W dniu 08.09.2014r. już po raz trzeci gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę ogólnopolskiej akcji Deutsch Wagen Tour promującej naukę języka niemieckiego, panią Beatę Hadasz. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie DEUTSCH WAGEN TOUR.

Aby zobaczyć zdjęcia, kliknij TUTAJ.

Rekrutacja do klas I Gimnazjum

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodziców uczniów klas VI szkół podstawowych o składanie stosownych dokumentów. Wniosek o przyjęcie ucznia do naszej szkoły składają uczniowie spoza obwodu naszego Gimnazjum w terminie 01-24.04.2015r., natomiast zgłoszenie wypełniają uczniowie z obwodu naszej szkoły w terminie 02.03-17.04.2015r. (druki można pobrać klikając poniżej). Prosimy o zapozanie się z zasadami i krteriami przyjęć uczniów do klas I gimnazjum. Wirtualny spacer po szkole dostępny po kliknięciu na zdjęcie gimnazjum.

Wniosek kandydata do klasy I gimnazjum

Oświadczenie - klasa sportowa

Zgłoszenie kandydata do klasy I gimnazjum

Regulamin rekrutacji uczniów do klas I Gimnazjum nr 2 w Sandomierzu

Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły

Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu